درباره ما

به زودی مطالبی درباره امور شاهد و ایثارگران دانشگاه قرار خواهیم داد
[...]

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود می باشد.